Reînființarea parohiei

1990 – Reînfiinţarea parohiei

Odată cu dezvoltarea rapidă a Parohiei Sfântul Dumitru au crescut şi nevoile pastorale ale acesteia. Cum nevoile pastoral-misionare din cele două filii Borhanci şi Gheorgheni ale Parohiei Sfântul Dumitru erau şi ele în continuă creştere, s-a încercat în repetate rânduri rezolvarea acestei probleme prin înfiinţarea unei parohii care să cuprindă credincioşii din cele două filii.

O astfel de încercare a avut loc în anul 1980, însă fără rezultatul scontat. La numai cinci ani diferenţă, în anul 1985, o nouă încercare de dezlipire a celor două filii a avut acelaşi rezultat.

Două noi cereri adresate Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Teofil Herineanu, de data aceasta, una formulată de către credincioşii din localitatea Gheorgheni reprezentaţi prin consilierul Pop Aurel şi semnată de încă 123 de credincioşi alături de acesta şi una formulată de către credincioşii din colonia Borhanci-Sopor, reprezentaţi de consilierul Pop Niculiţă şi semnată de încă 42 de credincioşi alături de acesta, şi înregistrată sub numărul 2613 din 31.08.90, trecută prin Şedinţa permanenţei din aceeaşi dată va avea un alt rezultat. În ambele cereri credincioşii declară că vor ca cele două filii să devină „parohie de sine stătătoare” şi că „ne angajăm să suportăm cheltuielile de întreţinere a unui preot ce ne revine din aceasta”.

Având în vedere rezoluţia: „P.C. Prot. Jeler Ioan va cerceta la faţa locului şi va întocmi raport în cauză”, Părintele protopop, însoţit de părintele Traian Bob, care suplinea parohia din 8 iulie 1990, au săvârşit Sfânta Liturghie în 9 septembrie 1990 în localitatea Gheorgheni şi după Sfânta Liturghie a prezidat o şedinţă a adunării credincioşilor din localitate privitor la cererea formulată de către domnul Aurel Pop şi semnată de o parte din credincioşi. Cei prezenţi adeveresc cele din cerere, întărind prin viu grai cererea mai înainte scrisă, precum şi faptul că vor suporta solidar cheltuielile cu întreţinerea noii parohii, fapt consemnat şi în procesul verbal întocmit cu această ocazie.

În aceeaşi zi, Părintele protopop, alături de părintele Traian Bob, au săvârşit Slujba Vecerniei în biserica din Colonia Borhanci şi după Vecernie a prezidat o şedinţă a adunării credincioşilor din Colonia Borhanci privitor la cererea formulată de către domnul Niculiţă Pop şi semnată de o parte din credincioşi. Cei prezenţi adeveresc cele din cerere întărind prin viu grai cererea mai înainte scrisă, precum şi faptul că vor suporta cât este nevoie din cheltuielile cu întreţinerea noii parohii, fapt consemnat şi în procesul verbal întocmit cu această ocazie.

Raportul protopopului Ioan Jeler, înregistrat la oficiul protopopesc Cluj I sub nr. 329/13 sept. 1990 şi la Cancelaria Eparhială sub nr. 2774/17.09.90, descrie pe scurt cercetarea la faţa locului şi propune ca: „Filia Gheorgheni – sat, să fie ridicată la rangul de parohie sub numele Parohia ortodoxă română Gheorgheni – sat, De această parohie să aparţină filia Borhanci”. Raportul protopopesc favorabil înfiinţării unei noi parohii a condus la emiterea deciziei de reînfiinţare a Parohiei Ortodoxe Române Gheorgheni, decizie pe care o redăm în cele ce urmează:

„ROMÂNIA

28 septembrie 90

2774/1990

Prea Cucernicului IOAN JELER , Protopop ortodox român

CLUJ-NAPOCA

– DECIZIE –

Vă facem cunoscut că Permanenţa Consiliului Arhiepiscopesc Cluj, în şedinţa din 21 septembrie 1990, la cererea credincioşilor şi având în vedere interese bisericeşti şi naţionale, a hotărât reorganizarea parohiei Sf. Dumitru din municipiul Cluj Napoca (vol.I, pag.30, poz.14) prin înfiinţarea parohiei GHEORGHENI-SAT de care să aparţină şi satul Borhanci în prezent filie a parohiei „Sf.Dumitru” – Cluj-Napoca. Urmare celor de mai sus, schema de funcţii şi personal se va modifica

astfel:

Parohia GHEORGHENI-SAT, vol.I, pag.59/4, poz. 75 Biserica „Sf.Arhangheli” 40 famili, 150 credincioşi

Filie Borhanci, biserică ”Sf.Ioan Botez.” 70 familii, 160 credincioşi Total: 110 fam. 310 cred.

categoria a III-a de unitate.

Structura posturilor: preot-paroh, vol.I, pag. 59/a poz.143.

Vă rugăm a proceda în cele legale şi a înscrie în evidenţele Dvs. Prezenta modificare de Schemă, începând cu data de 01 octombrie 1990.

Arhiepiscop, CONSILIER ADMINISTRATIV,

Prot. Octavian Picu”

Primul preot paroh al nou înfiinţatei parohii a fost Traian Bob, transferat la parohia Gheorghieni cu începere din data de 1 decembrie 1990, unde a funcţionat ca preot până în iunie 1993, iar în 20 martie 1995 acelaşi an i s-a aprobat ieşirea din eparhie. A slujit câteva luni ca suplinitor înainte de a fi transferat ca paroh. Semnează în matricole în perioada 17 iulie 1990-23 aprilie 1991 şi acte contabile până la 27 iulie 1993, ultima lună în  care este menţionat pe statul de plată fiind iunie 1993.

Cel de-al doilea preot-paroh a fost Liviu Cozma în perioada iulie 1993-august 1997. Semnează în matricole în perioada 11 noiembrie 1993-11 iunie 1997 şi acte contabile până la 30 septembrie 1997, ultima lună în care este menţionat pe statul de plată fiind august 1997.

Al treilea preot-paroh a fost Eugen Rogozan în perioada septembrie 1997-2001. Semnează în matricole în perioada 16 noiembrie 1997-05 ianuarie 2001 şi acte contabile până la 02 februarie 2001.

Anul 2001 este un nou an de cotitură în ceea ce priveşte parohia Gheorgheni. Datorită extinderii cu repeziciune a Clujului şi a includerii Coloniilor Borhanci şi Sopor în Cluj-Napoca, filia Borhanci a devenit parohie de sine stătătoare, iar Parohia Gheorgheni-Sat a rămas parohie de sine stătătoare, singură, teritoriul acesteia restrângându-se la locuitorii localităţii Gheorgheni. Părintele Rogozan a rămas paroh în nou înfiinţata parohie Borhanci, fostă filie a parohiei Gheorgheni-Sat, iar în Gheorgheni a venit preot Florin Petru Drăgan din februarie 2001 şi până la 1 octombrie 2010, dar a mai suplinit parohia încă o lună, slujind până pe 25 octombrie 2010.

Începând cu data de 1 decembrie 2010, este numit preot-paroh al Parohiei Ortodoxe Române Gheorgheni părintele Nicolae-Dragoş Kerekes. Numirea a avut loc în şedinţa permanenţei Consiliul Eparhial din data de 18 noiembrie 2010. Hirotonia întru diacon a fost săvârşită de către PS Vasile Someşanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului în catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca, de praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie 2010), iar cea întru preot de acelaşi episcop la sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei (30 noiembrie 2010) în biserica Mânăstirii Adormirea Maicii Domnului de la Nicula, jud. Cluj. A fost instalat pe 19 decembrie 2010 şi a păstorit până în data de 14 octombrie 2018.

Din 15 decembrie 2018, slujește până în prezent Pr. Horvat Dan -Alexandru, hirotonit diacon la data de 21 noiembrie 2018 la Biserica ”Intrarea în biserică a Maicii Domnului”, iar hirotonit întru proet la data de 2 decembrie 2018 la ”Catedrala Adomirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca”.

Menționăm faptul că cu ocazia resfintirii IPS mitropolit Andrei a aprobat atribuirea celui de-al doilea hram pentru biserica noastra: ”Sfânta Treime” .

13 iunie 2022 – resfințirea locașului de cult