Podoaba locașului de cult

Podoaba locaşului de cult

Niciunul din locaşurile de cult ortodoxe pe care le-a avut de-a lungul timpului localitatea Gheorghieni nu are şi nu a avut pictură pe pereţi. Bisericile erau tencuite simplu şi, eventual, văruite, singura lor podoabă fiind icoanele de pe iconostas, cele de la tetrapod şi ştergarele populare care le însoţeau. Icoanele din parohia Gheorgheni erau confecţionate după metodele vremii, care erau de altfel şi metodele tradiţionale bizantine. Astăzi mai există 11 icoane pictate pe lemn, din perioade diferite, cumpărate sau donate cu diferite ocazii şi 12 icoane pictate (în secolul XX), aduse în perioada premergătoare rectitoririi bisericii. Alături de acestea, împodobesc biserica două mari tablouri cu temă posibil religioasă şi câteva litografii înrămate cu influenţe renascentiste. Tot în stilul iconografic al celor din urmă este pictat şi iconostasul actualei biserici.

Biserica are momentan trei clopote, două mai mari şi unul mai mic, acesta din urmă datând din anul 1830.

Tezaurul bisericii a fost alcătuit din carte veche bisericească dominat de Cazania lui Varlaam 1643, predată mai apoi la Patrimoniul Cultural Naţional şi de alte cărţi de cult predate la Protopopiatul Ortodox Român Cluj.

În timpul păstoririi preotului Gheorghe Mureşan existau încă matricolele din anul 1835, care s-au pierdut ulterior. Astăzi parohia deţine registre matricole doar din anul 1990, anul reînfiinţării ei.